Terug naar overzicht


 


---

Uit de catalogustekst 'Aan zee kan het waaien II'

Isabelle De Baets


Johan Lingier doorliep verschillende schilderstijlen voordat hij een consistente eigen beeldtaal ont-wikkelde. Vertrekkende van hyperrealistische portretten ging hij over naar meer geabstraheerde landschappen en figuren om vervolgens tot abstracte schilderkunst te komen waarin quasi alle figuratie is verdwenen. Het thema van het verhullen en onthullen van de illusoire werkelijkheid loopt als rode draad doorheen zijn werk. De in situ installatie die hij in 2010 in de voor- malige computerruimte van het Oud Postgebouw van Oostende maakte – net voor de reconversie naar Cultuurcentrum – heeft een sleutelrol gespeeld in die evolutie. In de bewuste ruimte brak hij tegels uit de vloer om er vervolgens sokkels mee te maken, waardoor de architecturale ruimte een sterk sculpturaal karakter kreeg en totaal anders werd beleefd. Door de ingreep ontstond een gelaagd beeld dat enerzijds de geschiedenis van het gebouw zichtbaar maakte en tegelijk fungeerde als een nieuwe artistieke ruimte.
Wat hij in het postgebouw ruimtelijk uitwerkte, lijkt Lingier nadien te willen vertalen in een vlak. Het centrale thema dat elke waarneming een illusie is, blijft aanwezig, maar vanaf dan gaat hij zich meer focus- sen op de beleving van de architecturale ruimte zelf. Hij creŽert imaginaire ruimtes waarin hij de tegel als beeldelement en betekenisdrager exploreert. Tegels dragen veelal een geschiedenis, perspectivistisch vertekende tegels kunnen verbergen en kunnen de indruk wekken van ruimtelijkheid. Dit was het geval in vele werken die op de expo ‘Crisp new designs’ (2013) getoond werden, waarop er geometrische of ronde abstracte vormen rondzweven of tegen elkaar opbotsen. Het spel met vorm en kleur is uitbundiger geworden in deze werken dan in zijn vroeger werk. Door verschillende lagen over elkaar te schilderen, zones weg te laten of open te laten, creŽert hij een extra gelaagdheid in zijn schilderijen.

Isabelle De Baets
Kunsthistorica