Terug naar overzicht

---

Door vzw Mu-Zee-Um, een kunsteducatieve organisatie, werd in het kader van Oostende Cultuurstad van Vlaanderen 2010 aan 30 kunstenaars gevraagd om een ruimte in te vullen in het oude postgebouw (architect Gaston Eyselinck) dat verbouwd wordt tot cultuurcentrum. Het project ging door onder de titel 'Labo Max' op 12 september 2010 ter gelegenheid van Open Monumentendag. De vraag was een artistieke visie te geven op deze transitie van post- en telefoniegebouw naar cultuurcentrum.

Ik koos voor een grote ruimte. Zowel het originele plafond als de vloer waren weggewerkt met vierkante panelen. Het valse plafond is al gedeeltelijk door waterinsijpeling losgekomen. De vloerelementen zweven 20 cm boven de vaste vloer en verbergen  bundels netwerk- en andere kabels.
Voor de installatie werden ruim 300 vloerpanelen weggehaald waardoor zowel de latere functie van de zaal (ICT-functie) als de originele architectuur zichtbaar werden. De losgemaakte elementen werden gebruikt om torens op te bouwen. Vormelijk ontstond hierdoor een ruimtelijk spel van 'vijvers' en torens die een totaal andere beleving van de ruimte teweegbrengen. De bezoeker kon in de installatie als in een tuin wandelen of als een in miniatuurdecor van een modernistische stad. De torens verwijzen visueel ook naar server-racks (cf. de functie van de ruimte).

De installatie sluit sowieso aan bij de recentste evolutie in mijn schilderwerk waarin ik het thema van verhullen en onthullen bespeel. Aanvankelijk gebeurt dat met figuratieve elementen, overgenomen uit oude foto's, maar in de laatste schilderijen gebruik ik ook perspectivisch vertekende 'tegels' die onderliggende lagen gedeeltelijk verbergen en tonen en tevens een (illusoire) indruk van ruimtelijkheid geven.

Op de galeriepagina's vindt u enkele overzichtsfoto's en twee films met een wandeling doorheen de installatie.

<afbeeldingen>