'Resurrection of the image'

(tentoonstelling kerk Bekegem zomer 2015)

maa. - jun. 2017
(4 afb.)


terug naar overzicht


 


---

'Resurrection of the image'


De tentoosntelling in de Sint-Amanduskerk in Bekegem bestond uit zowel oudere werken als een in situ videoinstallatie en een reeks nieuwe schilderijen die hieronder gespresenteerd worden. Het zijn 'reducties' van de figuren op de brandramen. Alle werkjes meten 30 x 30 cm, olie/doek.
Hierna de tekst die bij de tentoonsteling hoorde.

"In 2007 gaf ik een fotorealistisch schilderij de titel ‘2017, a resurrection’. De combinatie van beeld en titel kon allerlei suggereren, waaronder een toekomstvisie, zonder evenwel specifiek te worden. Met andere woorden werd, ondanks de suggestie, de interpretatie volledig in handen van de toeschouwer gelegd. Meteen werd de vraag gesteld of een beeld een inherente betekenis heeft.
Tien jaar later, 2017: mijn werk heeft ondertussen een radicale wending genomen. Geen ‘herkenbare’ beelden meer. Maar wel nog ‘beelden’. Elke visuele waarneming is immers aan een beeld gerelateerd. Alleen is niet duidelijk op welke wijze. De zogenaamde representatie is verdwenen - zeg maar afgebroken, tot zijn elementaire deeltjes herleid, hier en daar chaotisch of soms strak geordend -, maar een nieuw beeld is ontstaan: ‘resurrection of the image’. En wat is daarvan de betekenis? Hoe bepaalt de (re)organisatie van beeldelementen de betekenis van het beeld? Krijg je door de extreme reductie van het samenstellende materiaal de ‘essentie’ van het aanvankelijke ‘realistische’ beeld te zien, of slechts een onleesbaar, naar zichzelf refererend, leeg beeld?
Hoe vul je die leegte in? En in welke mate bepaalt de context (in dit geval een religieuze ruimte) de manier waarop je de beelden begrijpt? Waar en wanneer vindt de verrijzenis van het beeld plaats?"
[top]